Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Dostawa 0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Polityka  Prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych umieszczanych w sklepie internetowym działającym pod adresem www.anellosilver.com, jest FHUP Anello zarejestrowana w Częstochowie ul. Czecha 25a paw.4.

2.Dane osobowe klientów sklepu działającego pod adresem www.anellosilver.com pozyskiwane są w celu założenia konta klienta, realizacji umowy/zamówienia, wysyłki oraz w celach promocji i marketingu sklepu. Przetwarzanie odbywa się przez administratora danych osobowych.

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub fałszywych danych osobowych.

4. Każdy klient za pośrednictwem strony internetowej: www.anellosilver.com po zalogowaniu lub zarejestrowaniu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym do ich edycji, poprawiania, zmieniania i uzupełniania jak również może zwrócić się do administratora danych osobowych sklepu internetowego poprzez dostępne kanału komunikacji z takim wnioskiem.

5. Administrator danych osobowych podejmie wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, a ponadto spełni wszelkie wymagania określone ustawą z 29. sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).

6. Administrator danych zobowiązany jest zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

7. Rejestracja, logowanie do konta klienta, jego edycja, wszelkie zmiany oraz proces składania zamówienia związany przekazywaniem danymi odbywa się za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.