Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Dostawa 0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

 

Regulamin Sklepu internetowego określający warunki i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej anellosilver.com

 

 

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze Umowy.

 

§1 Postanowienia wstępne. 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.anellosilver.com (serwis), a tym samym zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu.

 2. Serwis anellosilver.com prowadzony jest przez FHUP Anello Sylwester Olejniczak z siedziba w Częstochowie przy ul. Czecha 25a paw. 4 42-224 Częstochowa.

 3. Właściciel serwisu anellosilver.com posiada Wpis do Rejestru Urzędu Probierczego pod numerem 12 703.

 4. Warunkiem skorzystania z serwisu anellosilver.com jest wcześniejsza akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. Klient akceptuje Regulamin poprzez złożenie zamówienia.

 5. Sklepem internetowym nazywana jest platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów jubilerskich oraz okazjonalnych, pod adresem WWW.anellosilver.com które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez firmę Anello.

 6. Towarem nazywane są artykuły jubilerskie oraz upominkowe na które można złożyc zamówienie w Sklepie internetowym.

 

§2 Składanie zamówień. 

 

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na towary są klienci:

 1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego

 2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

- dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym;

- dokonania aktywacji konta, poprzez wejście na link wyslany na adres mailowy klienta;

- zalogowanie się w Sklepie Internetowym przy użyciu Loginu i Hasła.

 1. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione, oraz osoby trzecie.

 2. Nie wszystkie towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego anellosilver.com mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga wcześniejszego złożenia zamówienia przez klienta, a następnie jego weryfikacji przez Anello między innymi pod kątem dostępności towaru.

 3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego anellosilver.com, składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towarów prezentowanych w Sklepie do Koszyka, a następnie potwierdzając złożone zamówienie na Towar poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Wstępna weryfikacja zatwierdzonego zamówienia zostanie dokonana poprzez wysłanie informacji o złożonym zamówienia na adres mailowy klienta.

 4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego składa zamówienie poprzez dodawanie Towarów do Koszyka, następnie potwierdzając złożone zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wstępna weryfikacja zostanie dokonana przez wysyłkę do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym zamówieniu.

 5. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego anellosilver.com zdjęcia oraz inne formy prezentacji towarów, nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny. Szczegółowy opis produktu znajduje się na stronie produktowej towaru.

 6. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym anellosilver.com jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze.

 7. Firma Anello zastrzega sobie prawo (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach) do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. poprzez kontakt telefoniczny.

 

§3 Cena i Płatność. 

 

 1. Wysokość cen podana w Sklepie internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

 2. Cena towarów podana w Sklepie internetowym nie obejmuje kosztów wysyłki.

 3. Wartość kosztu wysyłki wskazywana jest w Koszyku, podczas składania zamówienia zależnie od wybranej formy dostawy.

 4. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

 • płatność karta płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl

 • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paypal.com

 • płatność tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe Sklepu internetowego (wyłącznie w PLN oraz €)

 • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl

 • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu paypal.com

 • płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera ( za wyjątkiem pkt.7)

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem jest wcześniejsze dokonanie płatności za zamówiony w Sklepie internetowym towar.

 2. FHUP Anello dostarcza klientowi towar razem z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeśli klient zażądał jej wystawienia podczas dokonywania zamówienia i podał wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

 3. Forma płatności „ za pobraniem” do rąk kuriera dotyczy Towarów doręczanych wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4 Dostawa.

 

 1. Towary zakupione w Sklepie internetowym są doręczane Klientowi za pośrednictwem wybranej w procesie składania zamówienia firmy przewozowej. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje warunków doręczeń dostępnych na stronach wybranej firmy przewozowej.

 2. Termin realizacji krajowego zamówienia na Towary zamówione w Sklepie internetowym wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych w przypadku przesyłek kurierskich. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu wysłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Przez zamówienie zagraniczne należy rozumieć zamówienie, którego dostawa ma odbyć się poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Jako formę dostawy klient może wybrać:

  • Odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w złożonym zamówieniu

  • Odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym w złożonym zamówieniu.

 5. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej, na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta.

 6. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar odbywa się wyłącznie w dni robocze. Przesyłki dostarczane są pod wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS logistic oraz Pocztą Polską. Firma Anello może się również posłużyć inną firma kurierska w celu terminowego doręczenia przesyłki.

 7. W przypadku wyboru firmy kurierskie GLS próba doręczenia przesyłki następuje dwa razy. Po drugiej nieudanej próbie doręczenia przesyłki, towar zostaje zwrócony do firmy Anello. 3 próba doręczania przesyłki Klientowi jest dodatkowo płatna w kwocie 10 zł netto.

 8. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 17. Jeżeli kurier nie zastanie Klienta pozostawia Awizo. Firma Anello nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z kurierem na konkretną godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada Kurier.

 9. Z chwilą odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany w obecności kuriera do sprawdzenia ogólnego stanu przesyłki, oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem Klienta.

 10. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, lub widocznego uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół niezgodności w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się z firmą Anello.

 11. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru sporządzonego w obecności kuriera jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.

 

§5 Odstąpienie od Umowy

 

 1. Zgodnie z art. 7 ust 1. z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni składając firmie Anello oświadczenie na piśmie.

 2. Wzór oświadczenia można pobrać w zakładce „Do pobrania”.

 3. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:

  • Towar musi być opakowaniu razem z potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT i inne)

  • Koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.

  • Kwota za towary zostanie przelana na konto Klienta z którego nastąpiła płatność, lub na inne konto wskazane przez Klienta w bezpośrednim kontakcie mailowym.

  • W przypadku płatności w systemie Paypal zwrot należności za zwrócony Towar nastąpi na konto Klienta w tym właśnie serwisie.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem, powiększanych, zmniejszanych, lub sprowadzonych na zamówienie.

 5. Firma Anello nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie klienta.

 6. Jeśli Klient dokonuje zwrotu Towaru do których zwrotu nie jest uprawniony, lub które znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy Firma Anello zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

 

§6 Reklamacje

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towary w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego w Umową.

 2. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesłane na adres: FHUP Anello Sylwester Olejniczak, ul. Czecha 25a paw. 4, 42-224 Częstochowa Polska.

 3. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane wyłącznie na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od firmy Anello.

 4. FHUP Anello pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, z zastrzeżenie zdania następnego. Firma Anello pokryta koszty przesyłki do wysokości stawek przesyłki Kurierskiej.

 

§7 Dane Osobowe

 

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez FHUP Anello Sylwester Olejniczak z siedziba w Częstochowie przy ul. Czecha 25a paw.4 danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach realizacji umowy sprzedaży.

 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od FHUP Anello informacji o charakterze informacyjnym, reklamowym i handlowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 3. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest FHUP Anello Sylwester Olejniczak z siedzibą w Częstochowie, ul. Czecha 25a pawilon 4, kod pocztowy 42-224, NIP: 772-110-98-54, Regon: 242147336.

 4. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez FHUP Anello, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

   

  5. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   

  6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez FHUP Anello Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z FHUP Anello w następujący sposób:

  • - za pośrednictwem poczty e-mail na adres anello@poczta.fm
  • -za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:

   FHUP Anello, ul. Czecha 25a paw.4, 42-224 Czstochowa

   

  7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

   

  8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

   

  9. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

   

  10. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

   

  11. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania

  b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

  c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

  d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"

  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

  f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta

  g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z FHUP Anello zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

 

§8 Newsletter.

 

 1. Klienta ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera klepu Internetowego na podany przez siebie adres mailowy. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, że jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być wysyłana informacja.

 2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego. 


§9 Postanowienia Końcowe.

 

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej FHUP Anello WWW.anellosilver.com

 2. Firma Anello zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej firmy Anello, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień zlożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane będą na dotychczasowych warunkach, chyba że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.

 3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostala część Regulaminu pozostaje w mocy.

 4. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.